Uitleg over de puppytest bij honden

Wanneer u heeft besloten om een puppy aan te schaffen, is het uitvoeren van de "puppytest van Campbell" een zeer goede truuk om een idee te krijgen van de dominantie en motivatie van de pup om snel nieuwe dingen aan te leren. Let wel: deze test biedt geen enkele garantie voor het uiteindelijke karakter van uw hond. Er spelen nog allerhande andere factoren mee, zoals de bekwaamheid van diegene die de test uitvoert, en van diegene die de puppy later zal opvoeden. Voor een optimaal resultaat dient de puppytest twee keer te worden uitgevoerd. Een keer op de leeftijd van zes weken, de tweede test ongeveer twee weken later. De puppytest moet daarnaast in een ruimte gebeuren waar weinig externe invloeden kunnen meespelen. Het liefst in een ruime lege kamer waar de puppy nog nooit is geweest.

 • Komen en lokken
 • A. komt direct, springt op, kwispelt en bijt in handen en broekspijpen
  B. komt direct, geeft poten, kwispelt
  C. komt direct, staart neer
  D. komt aarzelend, staart neer
  E. komt niet, ontwijkt, verstopt zich

 • Volgen
 • A. volgt direct, opspringend, kwispelend en bijtend in schoeisel en broekspijpen
  B. volgt direct, wordt daarbij onder de voet gelopen, kwispelend
  C. volgt direct, staart neer
  D. volgt aarzelend, staart neer
  E. verstart, staart ingeklemd, produceert urine

 • Dwang, vasthouden op de rug
 • A. worstelt aanhoudend en bijt
  B. worstelt aanhoudend en trappelt
  C. spartelt even tegen en geeft zich dan gewonnen
  D. verzet zich niet maar likt is ontspannen
  E. verstart, staart ingeklemd, produceert urine

 • Aaien
 • A. springt op, kwispelt en bijt
  B. geeft poten, kwispelt en likt of zuigt
  C. likt, kwispelt, eventueel onderdrukt
  D. ondergaat de behandeling passief
  E. onttrekt zich, loopt weg staart neer of verstart niet, likt

 • Oplichten of zweven
 • A. worstelt aanhoudend en bijt
  B. worstelt aanhoudend en trappelt
  C. spartelt even tegen en geeft zich dan gewonnen, kwispelt
  D. verzet zich of kwispelt
  E. verstart, staart ingeklemd

 • Hoe worden scores toegekend aan de pups?
 • A: 4 punten B: 3 punten C: 2 punten D: 1 punt E: 0 punten

  Een puppie met een sociaal/aangenaam karakter scoort tussen de 10 en 15 punten. Een aggressieve puppie scoort boven de 15 punten. Onder de 10 punten neigt de hond naar een eerder schuw karakter. Voor meer informatie over de puppy-test kan u steeds hier  terecht.


hond honden dogs dog care verzorging

Gratis een foto van uw hond hier?Hondenland
Hondenkapsalons
Hondenrassen
Tips Honden
Honden Links
Contact